Μη Αντιγράψιμος Μύλος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CE32,5-50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ

Σύστημα κρυπτογράφησης με 10 έμβολα inox

(Δύο παράλληλες σειρές των 5 ακίδων και φιδάκι)

Ορειχάλκινο σώμα με προστασία στο τρύπημα από τριπάνι, , από δύο έμβολα Mαγγανίου

Ελατήρια από φωσφορούχο ορείχαλκο.

Αντοχή στην παραβίαση, κατηγορίας βαθμού D (μέγιστη αναμενόμενη τιμή) σύμφωνα με το EN1303: 2015.

Ανθεκτικό σε προσκρούσεις (antibumbing).

Ακίδες κωδικοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ολική Αντίσταση σην παραβίαση, κατηγορία βαθμού D ( Μέγιστη)

ΚΛΕΙΔΙ

Ασφάλεια κλειδιού κατηγορίας 6 ( Ελάχιστο όριο 100.000 διαφορετικές κωδικοποιήσεις). Το προϊόν που σας προσφέρουμε διαθέτει 262.144 δυνατές διαφορετικές κωδικοποιήσεις) σύμφωνα με το EN1303: 2015

Αναστρέψιμο κλειδί με πλαστική κεφαλή και “φειδάκι”.

Κάρτα Κατόχου

Προστατευμένη διαδικασία ατιγραφής του κλειδιού, μόνο με την κάρτα κατόχου και μόνο από τον διανομέα του κυλίνδρου ή από τη μητρική εταιρεία. Δεν κυκλοφορουν άκοπα κλειδιά στο εμπόριο, όπως συμβαίνει με πλείστα όσα ” προστατευόμενης αντιγραφής” αντίστοιχα προϊόντα.

Με βάση τον κωδικό του κλειδιού μπορούμε να αναπαραγάγουμε τον κύλινδρο ( σε περίπτωση καταστροφης του κυλίνδρου)

Ολική ασφάλεια κλειδιού κατηγορίας 6 ( Μέγιστη)

Αξιοπιστεία λειτουργίας: (Ασφάλεια)

Κατηγορία Βαθμού 6 ( Μέγιστη )

Λειτουργία: 100.000 κύκλοι ( Με το κλειδί χρήστη)

Διατίθεται με πέντε κλειδιά χρήστη και ένα κλειδί εγκατάστασης